ITF Taekwon-Do in Rotterdam IJsselmonde


Nieuwe geslaagden na het Kubexamen

Afgelopen zondag was er weer een kubexamen. Deze keer een klein beetje aangepast aangezien we niet alle onderdelen evenveel aandacht konden geven i.v.m. Corona. Desondanks werd er een topexamen neergezet door de kandidaten en is iedereen geslaagd!

Het examen vond plaats in de dojang. De zaal was hiervoor weer netjes aangekleed.

Examen was te volgen via Zoom

Helaas mochten er deze keer geen ouders/verzorgers bij zijn i.v.m. Corona. We proberen het aantal mensen in de zaal zo klein mogelijk te houden. Om ze dan toch het gevoel te geven dat ze het examen konden bijwonen hebben we een tablet neergezet met een Zoom sessie. Zo kon iedereen thuis toch het examen volgen.

Aangepast examen

Van te voren was aangekondigd dat er strenger beoordeeld zou worden op het onderdeel theorie. Er wordt altijd theorie gevraagd tijdens het examen, maar dit werd nu extra belangrijk omdat we een lange tijd geen contact mochten maken met elkaar door de maatregelen van het RIVM ter betrekking tot Corona. Onderdelen zoals stap-sparring en zelfverdediging waren hierdoor lastig te trainen.

Aan het begin van het examen kregen alle kandidaten een schriftelijke overhoring. Deze werden direct na het inleveren nagekeken en het resultaat was ontzettend goed. Het laagste cijfer was een 7,2 en het hoogste cijfer een 9,7! Iedereen was dus geslaagd voor het onderdeel theorie.

Na theorie werd er opgewarmd met een spelletje onder leiding van Rayan met assistentie van Juan. Zo kon ook de druk even van de ketel af gehaald worden.

Vervolgens werden er basistechnieken uitgevoerd, waaronder verschillende trappen en combinaties. Hierop volgden de onderdelen Tuls en stapsparring. De sparringsspullen mochten aan en we gingen van start met het onderdeel sparren. Assistenten Rayan, Kasper en Juan mochten ook lekker een paar rondjes mee draaien.

Bij het onderdeel zelfverdediging moest er iets meer toegelicht worden. Daarna presteerden de examenkandidaten keurig. Het afsluitende onderdeel was breken. Dit ging helaas niet bij iedereen goed. Maar over het algemeen werden de planken goed gebroken.

Geslaagd!

Al met al kijken we terug op een mooi examen. Over de uitslag had de examencommissie bestaande uit Sabum Marcel (V), Sabum Priscilla (IV), Boosabum Samantha (III) en Boosabum Jolijn (II) niet veel twijfels. Iedereen geslaagd!

Met trots mogen wij jullie mededelen dat de volgende examenkandidaten weer een stapje verder zijn:

  • Kevin Jagroep (3de Kub)
  • Ky-mani Klei (4de Kub)
  • Shivin Gangapersad (6de Kub)
  • Iva Pavkovic (9de Kub)
  • Laura Gomes (9de Kub)
  • Jeraldo Renfrum (9de Kub)

Iedereen van harte gefeliciteerd met je nieuwe graduatie. Wij zijn trots op jullie en het examen dat jullie hebben neergezet.

Via deze weg willen we graag Sabum Priscilla van Suokjang bedanken voor het helpen van het afnemen van het Kubexamen. Wij vragen altijd iemand van buiten onze club voor een beoordeling omdat wij als instructeurs soms ook niet alles zien. Zo proberen we verbeteringen door te voeren en het is fijn dat het examen ook door iemand van buitenaf wordt erkend.

Boosabum Jolijn, bedankt voor je ondersteuning bij het afnemen van het examen. Je input wordt zeer gewaardeerd.

Ook Rayan, Kasper en Juan bedankt dat jullie ons wilden helpen bij dit examen. Jullie hebben mooie foto’s gemaakt (en Jolijn ook) en je trainingsmaatjes geholpen om dit examen tot een succes te maken.

Tot slot willen we de ouders/verzorgers bedanken voor hun steun aan onze leerlingen. Het is erg belangrijk dat zij zich gesteund voelen bij het beoefenen van een sport en dit heeft altijd een positieve uitwerking. We hopen dat jullie een goede ervaring hebben gehad met het volgen van het examen via Zoom en wij zullen dit in het vervolg ook weer proberen te doen.

Taekwon,

Marcel en Samantha


Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Geplaatst door