ITF Taekwon-Do in Rotterdam IJsselmonde


Aannamebeleid vrijwilligers Taekwon-Do Vereniging Cheo Go Kwan

Taekwon-Do Vereniging Cheo Go Kwan is een vereniging dat met regelmaat beroep doet op vrijwilligers. De vrijwilligers steunen bij de lessen en evenementen die georganiseerd worden. Dankzij deze vrijwilligers kunnen de leden van Cheo Go Kwan genieten van Taekwon-Do lessen, wedstrijden, extra trainingen en natuurlijk het jaarlijkse Taekwon-Do kamp.

Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden bij Taekwon-Do Vereniging Cheo Go Kwan.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de instructeurs, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Voorwaarden

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt (en geweerd) worden om binnen de vereniging een functie te te kunnen vervullen.

Daarom neemt Taekwon-Do Vereniging Cheo Go Kwan de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een of meerdere leden van het bestuur;
  • De vrijwilliger dient de huis- en gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
  • De vrijwilliger is lid van de vereniging of dient in relatie te staan met een lid bij de vereniging (bijv. gezinslid of familie).