ITF Taekwon-Do in Rotterdam IJsselmonde


Privacy statement sponsorloop

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door leden verzamelde persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) van sponsoren en donateurs die de leden sponsoren voor de Cheo Go Kwan Sponsorloop.

Cheo Go Kwan bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Cheo Go Kwan de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de formulieren voor de sponsorloop verwerkt Cheo Go Kwan (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het informeren over de sponsorloop
    Cheo Go Kwan houdt sponsors en donateurs van de sponsorloop op de hoogte van de sponsorloop via e-mail. Dit zal per sponsorloop een eenmalige e-mail zijn na afloop van de sponsorloop.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@cheogokwan.nl.

Cheo Go Kwan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.