Hier volgen alle verplichte vormen van stapsparring tot 1ste Dan. Deze zijn verplicht gesteld door de ITF Royal Dutch.

Overzicht

1-stap sparring (Ilbo matsogi)

Handtechnieken
Voettechnieken

2-stap sparring (Ibo matsogi)

Algemeen

Vooraf afgesproken sparring (Yaksok matsogi)

3-Fasen


1-stap sparring – Serie 1 (Handtechniek)

Partneroefeningen voor 9de kub (gele slip) en hoger.

Uitvoering

 1. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok midden – linker loopstand
  T) Rechter stoot midden – linker loopstand
 2. A) Rechter stoot hoog – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok opwaarts – linker loopstand
  T) Rechter stoot midden – linker loopstand
 3. A) Rechter stoot laag – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok laag – linker loopstand
  T) Rechter stoot midden – linker loopstand
 4. A) Linker stoot midden – linker loopstand
  V) Rechter voorarmblok midden – rechter loopstand
  T) Linker stoot midden – rechter loopstand
 5. A) Linker stoot hoog – linker loopstand
  V) Rechter voorarmblok opwaarts – rechter loopstand
  T) Linker stoot midden – rechter loopstand
 6. A) Linker stoot laag – linker loopstand
  V) Rechter voorarmblok laag – rechter loopstand
  T) Linker stoot midden – rechter loopstand
 7. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok midden – rechter loopstand
  T) Rechter stoot midden – rechter loopstand
 8. A) Rechter stoot hoog – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok opwaarts – rechter loopstand
  T) Rechter stoot midden – rechter loopstand
 9. A) Rechter stoot laag – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok laag – rechter loopstand
  T) Rechter stoot midden – rechter loopstand
 10. A) Linker stoot midden – linker loopstand
  V) Rechter voorarmblok midden – linker loopstand
  T) Linker stoot midden – linker loopstand
 11. A) Linker stoot hoog – linker loopstand
  V) Rechter voorarmblok opwaarts – linker loopstand
  T) Linker stoot midden – linker loopstand
 12. A) Linker stoot laag – linker loopstand
  V) Rechter voorarmblok laag – linker loopstand
  T) Linker stoot midden – linker loopstand

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


1-stap sparring – Serie 2 (Handtechniek)

Partneroefeningen voor 7de kub (groene slip) en hoger.

Doel

Het aanleren van het verdedigen en aanvallen met dezelfde arm.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in een linker loopstand (gunnun sogi) en maakt een voorarmblok laag (palmok najunde makgi).
Het tempo in deze serie is te typeren als: 1-2—3.

Uitvoering

 1. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker binnenkant voorarmblok midden – rechter loopstand
  T) Linker zijwaartse stoot midden – inschuiven rechter L-stand, daarna rechter stoot hoog – overstappen in linker loopstand
 2. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker binnenkant meshandblok midden – rechter L-stand
  T) Linker vingersteek hoog – inschuiven rechter L-stand, daarna rechter vingersteek midden – overstappen in linker loopstand
 3. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Rechter meshandblok midden – linker L-stand
  T) Rechter meshandslag midden – instappen in rechter loopstand, daarna rechter meshandslag hoog – inschuiven rechter X-stand (eerst rechter voet iets terug trekken)
 4. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Rechter voorarmblok midden – linker L-stand
  T) Rechter rugkantvuistslag hoog – rechter X-stand, daarna rechter rugkantvuistslag midden – rechter loopstand (links uitstappen)
 5. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Rechter voorarmblok binnenwaarts midden – linker L-stand
  T) Rechter elleboogslag binnenwaarts hoog – inschuiven linker L-stand, daarna linker elleboogslag opwaarts – instappen rechter loopstand

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


1-stap sparring – Serie 3 (Handtechniek)

Partneroefeningen voor 5de kub (blauwe slip) en hoger.

Doel

Het aanleren van het tegenovergesteld verdedigen.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in een linker loopstand (gunnun sogi) en maakt een voorarmblok laag (palmok najunde makgi). De aanvaller mag ook starten vanuit parallelstand (narani junbi sogi).
Het tempo in deze serie is te typeren als: 1—2-3.

Uitvoering

 1. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Rechter voorarmblok midden – rechter L-stand (dubbelstap links)
  T) Linker stoot midden – zitstand (inslippen), daarna rechter stoot midden – zitstand
 2. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker meshandblok midden – linker L-stand
  T) Rechter vingersteek (zijwaarts) hoog – linker L-stand, daarna linker vingersteek hoog – rechter loopstand (rechts instappen)
 3. A) Rechter stoot hoog – rechter loopstand
  V) Linker meshandblok hoog – linker achterbeen-stand
  T) Rechter meshandslag neerwaarts midden – linker L-stand (rechts instappen), daarna linker opstoot midden – inschuiven linker L-stand
 4. A) Rechter stoot hoog – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok opwaarts – rechter loopstand
  T) Rechter rugkantvuistslag midden – linker L-stand (dubbelstap – rechts terughalen), daarna linker verticale stoot midden – rechter loopstand (rechts instappen).
 5. A) Rechter zijwaartse stoot midden – linker L-stand
  V) Rechter voorarmblok midden – rechter L-stand
  T) Linker elleboogsteek achterwaarts midden – zitstand (rechts instappen, draai tegen de klok in), daarna rechter elleboogsteek achterwaarts midden – zitstand.

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


1-stap sparring – Serie 4 (Handtechniek)

Partneroefeningen voor 3de kub (rode slip) en hoger.

Doel

Het aanleren van het gelijktijdig verdedigen en (tegen)aanvallen (combinatie).

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op dubbel armlengte afstand. De aanvaller start vanuit parallelstand (narani junbi sogi).
Het tempo in deze serie is te typeren als: 1-2.

Uitvoering

 1. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  C) Linker voorarmblok midden + rechterstoot hoog – linker L-stand
  T) Linker opstoot midden – rechter loopstand (rechts instappen)
 2. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  C) Linker meshandblok midden + rechter vingeropsteek hoog – linker L-stand
  T) Linker vingersteek laag – rechter loopstand (rechts instappen)
 3. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  C) Linker meshandblok midden + rechter meshandslag binnenwaarts hoog – linker L-stand
  T) Rechter meshandslag hoog – linker L-stand
 4. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  C) Linker meshandblok midden + rechter binnenkant meshandslag binnenwaarts hoog – linker L-stand
  T) Rechter rugkantvuistslag voorwaarts hoog – linker L-stand
 5. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  C) Linker voorarmblok midden + rechter elleboogslag binnenwaarts hoog – linker L-stand
  T) Rechter elleboogsteek zijwaarts midden – Rechter L-stand

A = Aanval, C = Combinatie, T = Tegenaanval

Terug naar boven


1-stap sparring – Serie 1 (Voettechniek)

Partneroefeningen voor 6de kub (groene band) en hoger.

Doel

Het toepassen van de in de basisoefeningen aangeleerde traptechnieken. Het aanleren van de juiste timing, balans en maatgevoel als basis voo het sparren (vrije gevecht).

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in een linker loopstand (gunnun sogi) en maakt een voorarmblok laag (palmok najunde makgi).

Opmerking

Voordat de tegenaanval geplaatst wordt, dient er een afstand-correctie plaats te vinden, door middel van het aansluiten van de achterste voet of terugtrekken van de voorste voet. Deze serie dient zowel links als rechts te worden uitgevoerd.

Uitvoering

 1. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  T) Linker voorwaartse trap midden (eerst rechter voet aansluiten om afstand te corrigeren)
 2. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  T) Rechter zijwaartse trap hoog (eerst linker voet terug trekken)
 3. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  T) Rechter rondwaartse trap hoog (eerst linker voet terug trekken)
 4. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Rechter voorarmblok binnenwaarts midden – linker L-stand
  T) Linker achterwaartse trap midden (eerst rechter voet terug trekken)
 5. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker voorarmblok binnenwaarts midden – rechter L-stand
  T) Rechter achterwaartse haaktrap hoog (eerst linker voet terug trekken)

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


1-stap sparring – Serie 2 (Voettechniek)

Partneroefeningen voor 4de kub (blauwe band) en hoger.

Doel

Het aanleren van het verdedigen en (tegen)aanvallen met de voet.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op dubbel armlengte afstand. De aanvaller start vanuit parallelstand (narani junbi sogi).

Uitvoering

 1. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker halve-cirkel voetblok midden, daarna links uitstappen
  T) Rechter zijwaartse controle voetblok laag en een rechter zijwaartse trap hoog. Voer deze technieken opeenvolgend uit.
 2. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Rechter halve-cirkel voetblok midden, daarna linksom draaien
  T) Linker zijwaartse trap hoog (achterwaarts gedraaid)
 3. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker halve-circel voetblok midden, daarna rechtsom draaien
  T) Rechter achterwaartse haaktrap hoog
 4. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Ontwijken (tegen de klok indraaien)
  T) Rechter zijwaartse (stop)trap midden, daarna linksom draaien. Vervolgen met linker achterwaartse trap midden
 5. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V) Linker haak voetblok midden, daarna naar balanspunt
  T) Rechter cirkeltrap binnenwaarts hoog

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


1-stap sparring – Serie 3 (Voettechniek)

Partneroefeningen voor 2de kub (rode band) en hoger.

Doel

Het aanleren van gesprongen voettechnieken.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op dubbel armlengte afstand. De aanvaller start vanuit parallelstand (narani junbi sogi).

Opmerking

Deze vormen dienen zowel links als rechts te worden uitgevoerd. Genoemde technieken kunnen al naar gelang de capaciteiten van de beoefenaar worden toegepast. Let daarbij op de vorm waarin deze worden uitgevoerd en de variatie die kan worden toegepast.

Uitvoering

 1. A) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  T) Gesprongen voettechniek naar keuze:
  • Voorwaartse trap
  • Zijwaartse trap
  • Rondwaartse trap
  • Achterwaartse trap
  • Achterwaartse haaktrap
  • Haaktrap
  • Cirkeltrap
Verschillende vormen en variaties
 • Genoemde traptechnieken kunnen in verschillende vormen worden toegepast, zoals:
  • Direct inspringen
  • Ontwijkend inspringen (in sprong ontwijken)
  • Ontwijken (zijwaarts) en vervolgens inspringen
 • Daarnaast kennen we nog verschillende variaties in soorten sprongen:
  • Hoogte sprong
  • Afstand sprong
  • Inschuiven
  • Korte sprong (wip)

A = Aanval, T = Tegenaanval

Terug naar boven


2-stap sparring – Serie 1

Partneroefeningen voor 8de kub (gele band) en hoger.

Doel

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in 2-staps vorm.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand (niunja sogi) en maakt een verdedigingsblok midden (palmok kaunde daebi makgi).

Uitvoering

 1. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker voorarmblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Rechter voorarmblok midden – linker L-stand
  T) Rechter zijwaartse stoot midden – linker L-stand (inschuiven)
 2. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Rechter meshandblok midden – linker L-stand
  T) Linker vingersteek hoog – rechter loopstand (rechts instappen)
 3. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Rechter meshandblok midden – linker L-stand
  T) Rechter meshandslag hoog – linker L-stand (inschuiven)
 4. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Rechter meshandblok midden – linker L-stand
  T) Linker voorwaartse trap midden (eerst rechter voet terugtrekken)
 5. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Rechter meshandblok midden – linker L-stand
  T) Linker zijwaartse trap midden (eerst rechter voet terugtrekken)

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


2-stap sparring – Serie 2

Partneroefeningen voor 6de kub (groene band) en hoger.

Doel

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in 2-staps vorm.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand (niunja sogi) en maakt een verdedigingsblok midden (palmok kaunde daebi makgi).

Uitvoering

 1. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker voorwaartse trap laag
  V2) Rechter meshandblok laag – linker L-stand
  T) Linker voorwaartse trap midden (eerst rechter voet terugtrekken)
 2. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker voorwaartse trap laag (na V1, naar voren neerzetten)
  V2) Drukblok X-vuist laag – rechter loopstand
  T) Dubbel verticale stoot hoog – rechter loopstand (inschuiven)
 3. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker voorwaartse trap laag
  V2) Rechter voorarmblok laag – rechter L-stand (eerst linker voet naar balanspunt, vervolgens 45° naar buiten uitstappen)
  T) Linker stoot hoog – zitstand
 4. A1) Rechter voorwaartse trap laag (naar balanspunt)
  V1) Linker meshandblok laag – rechter L-stand
  A2) Linker meshandslag hoog – rechter L-stand (dubbelstap)
  V2) Linker meshandblok hoog – rechter achterbeenstand (linker voet terugtrekken)
  T) Linker voorwaartse trap midden
 5. A1) Rechter voorwaartse trap laag (terug naar balanspunt)
  V1) Linker meshandblok laag – rechter L-stand
  A2) Rechter rugkantvuistslag hoog – rechter X-stand (inspringen)
  V2) Rechter voorarmblok hoog – linker L-stand
  T) Rechter zijwaartse trap midden

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


2-stap sparring – Serie 3

Partneroefeningen voor 4de kub (blauwe band) en hoger.

Doel

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in 2-staps vorm.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand (niunja sogi) en maakt een verdedigingsblok midden (palmok kaunde daebi makgi).

Uitvoering

 1. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker zijwaartse trap midden
  V2) Dubbel afwisselend palmblok neerwaarts midden – linker L-stand
  T) Linker rondwaartse trap hoog (eerst rechter voet terugtrekken)
 2. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker zijwaartse trap midden
  V2) Rechter voorarmblok binnenwaarts midden – linker L-stand
  T) Rechter rugkantvuistslag hoog – rechter X-stand (inspringen)
 3. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker zijwaartse trap midden
  V2) Linker middelblok palm – rechter achterbeenstand
  T) Rechter achterwaartse trap midden
 4. A1) Rechter zijwaartse trap midden
  V1) Linker palmblok neerwaarts midden – rechter L-stand
  A2) Linker meshandslag hoog – rechter L-stand (eerst 360° linksom draaien)
  C) Linker meshandblok hoog + rechter opstoot midden – linker L-stand (eerst linker voet terug trekken = dubbelstap)
 5. A1) Rechter zijwaartse trap midden
  V1) Linker palmblok neerwaarts midden – rechter L-stand
  A2) Linker achterwaartse haaktrap hoog
  V2) Linker meshandblok hoog – rechter achterbeenstand (linker voet terugtrekken)
  T) Rechter rondwaartse trap hoog

A = Aanval, V = Verdediging, C = Combinatie, T = Tegenaanval

Terug naar boven


2-stap sparring – Serie 4

Partneroefeningen voor 2de kub (rode band) en hoger.

Doel

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in 2-staps vorm.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand (niunja sogi) en maakt een verdedigingsblok midden (palmok kaunde daebi makgi).

Uitvoering

 1. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker rondwaartse trap hoog
  V2) Rechter meshandblok hoog – linker L-stand
  T) Rechter zijwaartse trap hoog (eerst iets naar links uitstappen)
 2. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker rondwaartse trap hoog
  V2) Rechter meshandblok hoog – linker L-stand
  T) Rechter meshandslag hoog – linker L-stand, daarna rechter zijwaartse elleboogsteek midden – rechter L-stand
 3. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Rechter voorarmblok binnenwaarts midden – linker L-stand
  A2) Linker rondwaartse trap midden
  V2) Linker cirkelblok midden – rechter L-stand
  T) Rechter achterwaartse haaktrap hoog
 4. A1) Rechter rondwaartse trap hoog
  V1) Linker meshandblok hoog – rechter L-stand
  A2) Linker achterwaartse haaktrap hoog
  V2) Ontwijken (in dubbelstap naar achteren)
  T) Rechter rugkantvuistslag hoog – rechter X-stand (inspringen)
 5. A1) Rechter rondwaartse trap hoog
  V1) Linker meshandblok hoog – rechter L-stand
  A2) Linker achterwaartse haaktrap hoog
  V2) Rechter voorwaartse controle voetblok (eerst linker voet terugtrekken)
  T) Rechter rondwaartse trap hoog (voer V2 en T uit in een opeenvolgende trap)

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


2-stap sparring – Serie 5

Partneroefeningen voor 1ste kub (zwarte slip) en hoger.

Doel

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in 2-staps vorm.

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand (niunja sogi) en maakt een verdedigingsblok midden (palmok kaunde daebi makgi).

Uitvoering

 1. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Ontwijken in verdedigingsblok – linker L-stand (schuiven)
  C) Linker halve cirkel voetblok midden (terug naar balanspunt), daarna rechtsom draaien rechter achterwaartse haaktrap hoog (achter neerzetten in rechter L-stand), daarna rechter rondwaartse trap hoog
 2. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Ontwijken in verdedigingsblok – linker L-stand (schuiven)
  C) Linkervoet links naar voren plaatsen – rechter haak voetblok midden, daarna linker rondwaartse trap hoog (terug naar balanspunt), rechtsom draaien rechter achterwaartse trap hoog
 3. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – linker loopstand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Ontwijken in verdedigingsblok – linker L-stand (schuiven)
  C) Rechter zijwaartse voetblok opwaarts, tussenstap naar voor en rechter zijwaartse trap hoog, daarna linker achterwaartse trap midden
 4. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Ontwijken in verdedigingsblok – linker L-stand (schuiven)
  C) Linker halve-cirkel voetblok midden (naar buigstand), linker zijwaartse trap hoog (voer uit als opeenvolgende trap), daarna rechter achterwaartse haaktrap hoog
 5. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok midden – rechter L-stand
  A2) Linker stoot midden – linker loopstand
  V2) Ontwijken in verdedigingsblok – linker L-stand (schuiven)
  C) Linker voorwaartse voetblok opwaarts, rechter voorwaartse trap laag, daarna rechter gesprongen voorwaartse trap hoog

A = Aanval, V = Verdediging, C = Combinatie

Terug naar boven


Vooraf afgesproken sparring – Serie 1 (3-Fasen)

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand (niunja sogi) en maakt een verdedigingsblok midden (palmok kaunde daebi makgi).

3-Fasen betekent dat de aanvaller de eerste aanval maakt, de partner de tweede aanval, waarna de aanvaller de tegenaanval maakt.

Uitvoering

 1. A1) Rechter stoot midden – rechter loopstand
  V1) Linker voorarmblok midden – rechter L-stand
  A2) Rechter stoot midden – rechter loopstand (naar voren)
  V2) Linker voorarmblok midden – linker L-stand (in dubbelstap beweging naar achteren)
  T) Rechter rondwaartse stoot hoog – linker L-stand (inslippen)
 2. A1) Rechter vingersteek hoog – rechter loopstand
  V1) Linker meshandblok hoog – rechter L-stand
  A2) Rechter vingersteek midden – rechter loopstand (naar voren)
  V2) Linker palmblok neerwaarts midden – rechter achterbeenstand
  T) Rechter opwaartse vingersteek – linker L-stand (linker voet iets instappen, vervolgens rechts 45° uitstappen)
 3. A1) Rechter meshandslag hoog – linker L-stand
  V1) Rechter meshandblok hoog – linker L-stand
  A2) Rechter meshandslag hoog – linker L-stand (dubbelstap naar voren)
  V2) Rechter meshandblok hoog – linker L-stand (dubbelstap naar achteren)
  T) Linker meshandslag hoog – rechter L-stand (stap/draai tegen de klok in)
 4. A1) Rechter zijwaartse rugkantvuistslag hoog – rechter X-stand
  V1) Rechter meshand-verdedigingsblok hoog – linker L-stand
  A2) Rechter zijwaartse rugkantvuistslag hoog – rechter X-stand (direct instappen)
  V2) Rechter meshand-verdedigingsblok hoog – linker L-stand (45° naar links)
  T) Linker voorwaartse rugkantvuistslag hoog – rechter X-stand (rechter voet iets instappen, vervolgens rechts indraaien)
 5. A1) Rechter zijwaartse elleboogstoot hoog – rechter L-stand (stand naar andere richting)
  V1) Linker voorarmblok binnenwaarts hoog – rechter L-stand
  A2) Rechter voorwaartse elleboogstoot midden – linker loopstand (linker voet verplaatsen)
  V2) Rechter meshandblok achterwaarts midden – rechter L-stand (stand iets verplaatsen)
  T) Linker elleboogstoot hoog – linker achterbeenstand (linksom draaien)

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven


Vooraf afgesproken sparring – Serie 2 (3-Fasen)

Procedure

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand (narani junbi sogi) op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand (niunja sogi) en maakt een verdedigingsblok midden (palmok kaunde daebi makgi).

3-Fasen betekent dat de aanvaller de eerste aanval maakt, de partner de tweede aanval, waarna de aanvaller de tegenaanval maakt.

Uitvoering

 1. A1) Rechter voorwaartse trap laag (na V1 achter neerzetten)
  V1) Linker meshandblok laag – rechter L-stand
  A2) Rechter voorwaartse trap laag
  V2) Linker palmblok binnenwaarts laag – rechter L-stand
  T) Rechter achterwaartse hieltrap hoog (linker voet iets omzetten)
 2. A1) Rechter zijwaartse trap midden (na V1 linksom draaien en achter neerzetten)
  V1) Linker voorarmblok binnenwaarts midden – rechter L-stand
  A2) Linker zijwaartse trap hoog (met dubbelstap naar voren)
  V2) Linker meshandblok hoog – rechter L-stand
  T) Rechter achterwaartse hieltrap hoog
 3. A1) Rechter rondwaartse trap hoog (na V1 bijzetten en linker voet naar achteren verplaatsen)
  V1) Linker meshandblok hoog – rechter L-stand
  A2) Rechter rondwaartse trap hoog (voor neerzetten)
  V2) Rechter meshandblok binnenwaarts hoog – linker L-stand
  T) Linker achterwaartse hieltrap hoog
 4. A1) Rechter achterwaartse haaktrap hoog (voor neerzetten)
  V1) Ontwijken in verdedigingsblok meshand – linker L-stand (schuiven)
  A2) Linker achterwaartse haaktrap hoog (voor neerzetten)
  V2) Dubbel voorarm controleblok – linker L-stand (dubbelstap)
  T) Linker achterwaartse hieltrap hoog
 5. A1) stap/draai tegen de klok in, linker cirkeltrap buitenwaarts (na V1 bij rechtervoet plaatsen)
  V1) Linker meshandblok – rechter L-stand
  A2) Rechter neerwaartse trap (inwaarts)
  V2) Ontwijken in meshand-verdedigingsblok midden – rechter L-stand (45° naar achteren schuiven)
  T) Rechter achterwaartse hieltrap hoog

A = Aanval, V = Verdediging, T = Tegenaanval

Terug naar boven