Het is heel belangrijk dat je respect hebt voor elkaar, dat betekent dat iedereen gelijk is en dat pestgedrag niet getolereerd wordt.

Verder verwachten wij van alle leden dat zij zich aan het volgende houden:

 • Wees op tijd voor de les. Indien je zonder geldig excuus meerdere malen te laat in de lessen verschijnt is het Cheo Go Kwan toegestaan je consequenties in de vorm van fysieke arbeid op te leggen (zoals opdrukken) die moet worden voldaan voordat je aan de huidige les mag deelnemen.
 • Heb je een blessure – geef dit dan van te voren bij de leraar aan zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
 • Zet je mobiel uit tijdens de les.
 • Zorg dat je schone kleding draagt en een schoon lichaam hebt bij aanvang van de les.
 • In verband met de veiligheid zijn lange nagels niet toegestaan.
 • Het dragen van horloges, sieraden en dergelijke is tijdens de lessen niet toegestaan (m.u.v. kleine knop oorbellen). Sieraden
  (zoals piercings) die niet afgedaan kunnen worden, mogen met behulp van sporttape worden afgeplakt.
 • Haar wat de schouders raakt dient in een staart gedragen te worden. Dit geldt voor zowel de heren als de dames.
 • Het dragen van gymschoenen is niet toegestaan, er wordt te allen tijde getraind op blote voeten – mits op basis van medische gronden dit niet mogelijk is – dan is het toegestaan om met speciaal hiervoor geschikte Taekwon-do schoenen te trainen.
 • Tijdens de les is het dragen van een ITF Dobok (wit Taekwon-do pak) verplicht; met de daarbij behorende behaalde graduatie.
 • Je groet uit respect voordat je de Dojang (trainingszaal) binnen komt. Daarna begroet je de leraar om je aanwezigheid te tonen. Ook groet je bij het verlaten van de Dojang.
 • Je kunt voor of na de les naar het toilet. Wil je toch tijdens de les naar de kleedkamer, vraag dan eerst de leraar om toestemming.
 • Leden zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de kleedruimtes. De kleedruimtes dienen gebruikt te worden voor omkleden en niet voor andere activiteiten. De kleedruimtes dienen netjes achter gelaten te worden.
 • Tijdens de uitleg van de leraar wordt er niet gepraat door leerlingen. Wil je iets tijdens de uitleg vragen, dan steek je eerst je vinger op.
 • Je mag water/drinken meenemen, om tijdens een pauze wat te drinken. Het is echter verboden om alcoholische dranken mee te nemen of te nuttigen.
 • Doe altijd je best en probeer alle oefeningen zo goed mogelijk mee te doen. Bij leden met blessures zorgt de leraar voor een passende oefening.
 • Volg te allen tijde de instructies van de leraar op.
 • Bij wangedrag binnen en/of buiten de Dojang; hiermee wordt bedoeld het oneigenlijk gebruik van Taekwon-do buiten de supervisie van Cheo Go Kwan en/of het opzettelijk vernielen en/of schade aanbrengen aan eigendommen van Cheo Go Kwan en ongepast gedrag binnen de lessen wordt de betrokken lid/leden per direct op non-actief gesteld. Na onderzoek bepaalt het bestuur wat hiervan dan de consequenties zijn.