ITF Taekwon-Do in Rotterdam IJsselmonde


Algemene voorwaarden Taekwon-Do Kamp

Het Taekwon-Do Kamp in 2024 vindt plaats op 26.04.24 t/m 28.04.24 en wordt georganiseerd door Cheo Go Kwan (te noemen ‘organisatie van het Taekwon-Do Kamp’).

Huishoudelijk reglement

Om de kwaliteit van het Taekwon-Do Kamp te waarborgen, hanteren we een aantal huisregels. Dit is voor jouw – maar ook voor onze – veiligheid. We verwachten dan ook dat iedereen zich hier aan houd tijdens het kamp:

 1. Het is niet toegestaan om buiten het afgesproken gebied te gaan zonder toestemming van de leiding (dit gebied is afgezet met lint).
 2. Het is niet toegestaan het kamphuis zonder toestemming of begeleiding van de leiding te verlaten (na 23:00 uur blijft iedereen op het terrein en gaat niemand weg).
 3. Het is niet toegestaan om te zwemmen in het kanaal voor het kamphuis i.v.m. de sterke stroming.
 4. Het is niet toegestaan om stenen of ander materiaal in het kanaal voor het kamphuis te gooien.
 5. Het is niet toegestaan om de bedden in de slaapzalen te verschuiven.
 6. Het is alleen door leiding toegestaan om een kampvuur te maken. Er dient altijd leiding aanwezig te zijn bij een kampvuur.
 7. Het is alleen door leiding toegestaan om in de keuken te komen.
 8. Het is alleen toegestaan om je mobiele telefoon te gebruiken tijdens de vrije uurtjes (deze worden aangegeven op het rooster of door de leiding). In de overige uren is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.
 9. Bij wangedrag wordt men uitgesloten van het Taekwon-Do Kamp.

Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de huisregels houdt. Zo houden we het voor iedereen veilig en vertrouwd.

Daarnaast vragen wij je om de etiquette van Taekwon-do in acht te nemen en elkaar respecteert zoals je dat binnen – maar ook buiten – de dojang doet.

Voorwaarden

Bij deelname zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De deelnemer en/of wettelijke vertegenwoordiger gaat akkoord met de vastgestelde regels in het huishoudelijke reglement en verklaart hierbij de regels te zullen naleven. Bij wangedrag wordt men uitgesloten van het Taekwon-Do Kamp;
 • Deelname aan het Taekwon-Do kamp geschied geheel op eigen risico. De organisatie van het Taekwon-Do Kamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en andere kwetsuren die opgelopen zijn tijdens het Taekwon-Do kamp;
 • Bij deelname doet de deelnemer en/of wettelijk vertegenwoordiger afstand van alle rechten tot het indienen van een schadeclaim en bij aangetoonde nalatigheid van de organisatie van het Taekwon-Do Kamp niet verder claimen dan de in de door de organisatie van het Taekwon-Do Kamp afgesloten verzekeringspolis verzekerd bedrag;
 • De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger neemt zelf verantwoordelijkheid voor het beheer van persoonlijke eigendommen. De organisatie van het Taekwon-Do Kamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken / vernieling van persoonlijke eigendommen;
 • Op de website www.cheogokwan.nl en sociale media pagina’s van de organisatie van het Taekwon-Do Kamp kunnen foto’s en/of video’s worden geplaatst van de deelnemers. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Wilt u niet dat een foto/video van uw kind wordt geplaatst dan kunt u dit bij de organisatie van het Taekwon-Do Kamp aangeven.
 • De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaat akkoord met het feit dat de deelnemer op eigen gelegenheid (of met eigen vervoer) naar de locatie van het Taekwon-Do kamp reist.